Klager

Det er vigtigt at have dialog - også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, så sørg i første omgang for at tage en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med.Vi tager kun imod skriftlige klager

Husk tydeligt at skrive dit navn, adresse og dit lejemålsnummer samt beskrive præcist og detaljeret, hvad og evt. hvem du vil klage over, og hvornår det er sket. Du har også mulighed for at vedhæfte billeder, breve eller andet, der har betydning for din klage.
Drejer din klage sig om en anden beboer, så opfordrer vi til, at at du selv tager en snak med personen, før du kontakter os. Langt de fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter. Hvis jeres snak ikke afhjælper problemet, kan du skrive til os, hvorefter vi vil følge op på det.Indsigelse mod forbrugsregnskab

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, kan du sende en indsigelse. Der skal gøres indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Du skal rette henvendelse til boligforeningens økonomiafdeling.Klage i forbindelse med fraflytning

Har du modtaget en flytteafregning, som du ikke kan godkende, eller har du andre klager i forbindelse med din fraflytning, skal du rette henvendelse til boligforeningens økonomiafdeling.Andre klager

Det kan hænde, at der sker fejl, og i disse tilfælde vil vi gerne i dialog med dig. Hvis du oplever, at en opgave ikke er blevet udført som aftalt, så kontakt os igen, så vi kan få udbedret fejlen. Hvis det ikke retter op på problemet, er du velkommen til at skrive til os.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.