Kanalbyen - et projekt i Sæby

Vi vil gerne præsentere offentligheden for vores projekt KANALBYEN.

Når Frederikshavn Boligforening nu ønsker at bygge godt 90 nye boliger på Sæby Havn, er byggeriet skabt på en vision.

En vision for byggeriet, området, naboskabet og omgivelserne:

  • At bygge lyse, solrige og spændende boliger
  • At bygge bæredygtigt og nulenergiboliger
  • At bygge lokalt
  • At bygge bro mellem by og havn
  • At bygge historie. På historie.
  • Vi kalder den nye bebyggelse: Kanalbyen

 

Kanalbyen

Der har længe været talt om mulighederne for at bygge på de to fabriksarealer syd for havnen i Sæby. De fleste er vist enige om, at det vil være en berigelse for byen og havnen, når de nuværende industribygninger erstattes af boliger med liv.

Frederikshavn Boligforening er garanten for, at der bliver opført bæredygtige boliger, bygget til sæbynitter med almindelige indkomster, med respekt for omgivelserne.

Som alment boligselskab er vi dog også underlagt nogle rammer for, hvor meget byggeriet må koste. Det betyder, at vi på den konkrete grund skal bygge cirka 90 boliger - heraf de 25 som ældreboliger - for at opnå balance i økonomien.

Udfordringen bliver altså at forene ønsket om et åbent og lyst byggeri med kravet om mindst 90 boliger. Med en gennemtænkt planløsning og udnyttelse af et underjordisk p-anlæg er det lykkedes.

Langs Sdr. Ringvej danner den nye smalle kanal en naturlig grænse mellem den gamle bydel og det moderne havnebyggeri. Og markerer, at her lå den oprindelige kystlinje.

Kanalbyen binder byen og havnen sammen. Gående kan bevæge sig igennem området eller langs kanalerne ned til havnefronten, hvor den nuværende havnepromenade bevares.

Den gamle industrigrund omdannes til et moderne boligområde, hvor arkitekturen indbyder til inde- og udeliv. De lyse bygninger åbner sig med tagterrasser, altaner og vinduespartier mod havet i øst og byen i vest. Arkitekturen er troværdig og tidstypisk.

Boligområdet bidrager til livet på havnen - ikke kun i de hektiske sommermåneder. Her slår sæbynitter sig ned og skaber rammen om deres hverdagsliv.

 

Ambitioner

De fleksible og velindrettede boliger indbyder til en mangfoldig beboersammensætning: Her trives både den moderne familie og det ældre ægtepar. Byggeriet er fleksibelt og bæredygtigt. Bygget til fremtiden.

Kanalbyen insisterer på at blive opdaget, oplevet, levet med og på.

 

Miljø

Kanaløen bygges syd for Sæby Havn på nuværende industrigrunde. Mod syd vil Kanaløen grænse op til boligerne på Sønderstrand.

Bilister krydser kanalen langs Sdr Ringvej og kører ned i det moderne p-anlæg, der ligger under bebyggelsen. Den bilfri zone bidrager til et godt nærmiljø og giver plads til gående og legende børn.

Med Kanalbyen får Sæby et attraktivt boligområde med en unik beliggenhed. Via de nyanlagte stier og bygader, kan beboere og borgere gå fra Sdr. Ringvej til havnepromenaden. Rundt om bebyggelsen løber de nye kanaler og trækker havnemiljøet tæt til byen.

Her på grænsen mellem den gamle havn og den nye bydel vil Kanalbyen markere, at Sæby også er en by der ønsker udvikling. Med en respektfuld afstand til det historiske og autentiske miljø på havnen vil bydelen blive en port mellem nyt og gammelt.

Tryk på nedenstående fil og nyd oplægget. Tak for opmærksomheden

 

Kanalbyen, et projekt i Sæby

Kanalbyen

Se dokumenter under Kanalbyen

 

 

 

 

 

 

 

Vores nyrenoverede afdeling 12

Vores nyrenoverede og skønne afdeling 12, Hånbæk, har fået endevendt alle bede og grønne arealer. Det kræver ekstra opmærksomhed for at de nye planter kan komme godt i trivsel. Derfor er der fra i år ansat ekstra personale i vækstsæsonen til at løse opgaven. De gør det rigtig godt. Her skal i lige hilse på 3 af de 4 "grønne medarbejdere".

Charlotte var fraværende, da fotografen kom forbi.