Afd. 6 - Koktved

Frederikshavn Boligforening renoverer Afd. 6 - Koktved.

 

Afdelingen er opført i 1955/1956

 

Visionen for afdelingen er at skabe trygge, moderne og tidssvarende boliger i varierende størrelser, der kan give en bred beboersammensætning både aldersmæssigt og i beboersammensætning.

 

En tredjedel af boligerne skal være tilgængelige for kørestolsbrugere. Planen er derfor renovering med nyt trappetårn for elevatorer, som etableres ud i facaden eller indvendigt. Dermed skal det sikres, at beboere kan blive boende i afdelingen, selv om de eventuelt bliver gangbesværede, kørestolsbrugere eller handicappede.

 

I lejlighederne betyder det, at de får helt ny indretning med større køkken og badeværelser.

 

Adgangsforholdene skal være lyse og åbne, for at sikre tryghed.

 

Tagbelægning forventes udskiftet med tag­pap listedækning.
  

Facaden udføres med nye teglsten, vinduer og døre udskiftes med 3 lags termoruder, hvilket giver væsentligt lavere varmeudgifter og langt bedre komfort. 

 

Boligerne skal have store altaner.

 

Boligerne skal være fremtidssikrede med lavest mulig energiforbrug. Det skabes ved ekstra isolering og etablering af mekanisk ventilation i alle boliger som i øvrigt forsynes med CTS styring og om muligt vores kendte Smiley panel, hvor beboerne kan følge deres forbrug. Der etableres yderligere solceller på taget. Samlet er målet at byggeriet vil kunne opfylde kravene til BR2020.

 

Der skal være mulighed for socialt samvær og aktiviteter skabes også i udearealerne.

 

Tidspunkt og tidsperspektivet for renoveringen er endnu ikke kendt.

 

I mappen ”Galleri” til venstre kan du se billeder før, under og efter renoveringen.

Gå til afdelingsinfo

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.