Afd. 3 - Bakkegården

Renovering af afdeling 3 – Bakkegården

 

Endelig blev renoveringen af Bakkegården skudt i gang. Frederikshavn boligforening og beboerne har set meget frem til, at renovering skulle starte efter lang tids planlægning og projektering. Hovedentreprenøren er i fuld gang med at anlægge byggeplads, inden renoveringen for alvor starter op. Nedbrydningen inde i lejlighederne er så småt i gang og der vil inden for kort tid, være fuld gang i renoveringen og der vil være mange håndværkere på byggepladsen.

 

Opgaven omfatter en renovering af den eksisterende etageejendom fra 1954, hvor tagetage i 1994 blev indrettet til atelierboliger.

 

Bebyggelsens fløj på Vinkelvej består af 5 etager inkl. tagetage. Fløjene på Kalkværksvej og Emilevej består af 4 etager inkl. tagetage. Der er fuld kælder under bebyggelsen.

 

Boligerne på Vinkelvej (ekskl. atelierboliger) renoveres for øget tilgængelighed herunder nyt trappetårn med elevatorer, som flyttes ud i facaden. I lejlighederne betyder det, at de får helt ny indretning med større køkken og badeværelser.

 

På Kalkværksvej og Emilevej er renoveringen mindre omfattede og i hovedtræk begrænset til renovering af køkken og bad samt nye overflader.

 

Alle boliger energirenoveres med en ny klimaskærm, bestående af ny isolering og teglstensfacade. Ved altan nicher vil der blive klimaskærm med facadepuds. Der sker samtidig en udskiftning af vinduer og døre. Alle boliger forsynes med nye altaner. Hvor der i forvejen findes altaner udskiftes disse.

 

Der etableres mekanisk ventilation i alle boliger og alle boliger forsynes med CTS styring og vores kendte Smiley panel, hvor beboerne kan følge deres forbrug. Der etableres ligeledes solceller på taget. Samlet vil byggeriet kunne opfylde kravene til BR2020 krav.

 

I tagetagen forsynes atelierboligerne med nye/renoverede kviste.

 

Udearealer retableres efter ombygningen svarende til nuværende forhold. Der foretages endvidere en omlægning af vej og parkeringsforhold på Vinkelvej.

 

Byggeriet skydes i gang medio december 2016 og forventes at være helt færdig ultimo august 2018. Renovering vil starte i opgangene på Vinkelvej og efterfølgende på Kalkværksvej. Opgangene afleveres løbende til indflytning.

 

Det er firmaet Arne Andersen Vrå, der er totalentreprenør på projektet og som rådgivere er det Niras og Briks & Kamp.