Permanent flytning

Vi håber, at vi fortsat kan få lov til at have DIG boende i en renoveret bolig i, eller i en anden af vore mange, dejlige boliger. 


Men, ønsker du ikke midlertidig eller permanent genhusning en af Frederikshavn Boligforenings boliger, skal din fraflytning selvfølgelig også gennemføres på gode vilkår:

  • Lejemålet kan fraflyttes uden det normale opsigelsesvarsel på 3 mdr. Du kontakter vores udlejningsafdeling og meddeler, hvornår du ønsker at være ude af din bolig (til den 1. eller 15. i en måned). Ved fraflytning ophører din pligt til at betale husleje. Det er en selvfølge, at din fraflytning ikke kan være senere, end byggesagen foreskriver.
  • Lejemålet synes, men der bliver ikke gennemført en "Normalistandsættelse" som ved en traditionelfraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse. Dit boligindskud tilbagebetales efter fradrag af eventuelle misligholdelser (og eventuel restgældfor indskudslån og huslejerestance mm.).
  • Du opnår samme tilskud til flytteudgifter, flytning af fastnettelefon og internetforbindelse, som lejere, der genhuses.

Gå til afdelingsinfo

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.