Fraflytning

Når du opsiger din lejekontrakt, skal du gøre det skriftligt.

 

Vi har udviklet et blanketsæt, som sikrer, at vi får de oplysninger, vi har brug for. Ring til vores udlejningsafdeling, så udfylder de blanketten og sender den til dig. Du skal huske:

 • At udfylde alle felter
 • At din eventuelle ægtefælle/samlever også skal underskrive opsigelsen
 • Er der flere navne på lejekontrakten, skal alle underskrive opsigelsen
 • Oplyse ny adresse, hvor vi kan sende prisoplysning og afregning til


Genudlejning af din bolig kan tidligst ske en måned efter, at boligselskabet har modtaget opsigelsen i underskrevet stand, enten til den 1. eller den 15. i en måned, men der kan gå op til tre måneder, inden frigørelsen kan ske. Jo tidligere en opsigelse modtages, des større chance er der for, at boligen kan genudlejes på det ønskede genudlejningstidspunkt.


Opsigelsesvarslet kan variere for familieboliger, ældreboliger, plejeboliger og ungdomsboliger. Det gældende varsel fremgår af lejekontrakten.

Alle nøgler til boligen skal afleveres til boligforeningen ved fraflytning, og boligen skal være tom og rengjort. Du bliver indkaldt til flyttesyn af boligen med mindst en uges varsel.Istandsættelse af lejemål ved fraflytning


Ved fraflytning skal der foretages et flyttesyn, og i alle lejemål, hvor der sker en fraflytning, skal der som hovedregel altid foretages en normalistandsættelse.

Ved normalistandsættelse forstås:

 • hvidtning/maling af lofter
 • maling/tapetsering af vægge
 • rengøring efter håndværkere


Derudover kan der være tale om eventuel misligholdelse. Misligholdelse betales af fraflytter, mens almindeligt slid og ælde betales fuldt ud af afdelingen.


Ved misligholdelse forstås for eksempel:

 • nedslidte gulve
 • ødelagte hårde hvidevarer
 • huller i døre
 • manglende rengøring med efterfølgende skader på inventar
 • ødelagte skabe


Prisoplysning/opgørelse

Prisoplysning udarbejdes, når istandsættelsesarbejderne er prissat og oplysningen skal være fraflytter i hænde senest 14 dage efter synet. Opgørelsen skal indeholde oplysninger omkring udgifterne til istandsættelsen. Priserne er fastsat ud fra oplysninger fra håndværkerne, og priserne må ved endelig afregning maksimalt stige 10% i forhold til det opgjorte beløb på synsrapporten.


Opgørelsen viser de faktiske udgifter i forbindelse med istandsættelsen.


Ved fremsendelse af prisoplysning eller opgørelse tager boligselskabet højde for det beløb, som afdelingen skal betale. I boperioden overtager afdelingen 1% af udgifterne til normalistandsættelse pr. måned, indtil der er gået otte år og fire måneder. Herefter overtager afdelingen hele udgiften til normalistandsættelse.


Lejeren kan vælge evt. selv at sætte lejemålet i stand ved fraflytning. Istandsættelsen skal være udført - og håndværksmæssigt korrekt, på synstidspunktet, hvilket skal godkendes af synsinspektøren.Afregning

Den endelige afregning til fraflytter skal ske uden unødig forsinkelse. Ved endelig afregning tages der højde for udgifterne til håndværkere, skyldig husleje, varme/vand, vask og rykkergebyrer m.m. Afregningen skal vise, hvad der er blevet betalt til normalistandsættelse og misligholdelse, samt hvilken andel af normalistandsættelsen afdelingen har overtaget.


Hvis fraflytter har et tilgodehavende, udbetales dette når endelig opgørelse foreligger.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.