Elena projektet

Frederikshavn Boligforenings kontrakt med European Investment Bank, ELENA projekt.

Frederikshavn Boligforening Harald Lunds Gade 15, 9900 Frederikshavn har onsdag den 5. december 2018, kl. 12.30 underskrevet kontrakten mellem European Investment Bank og Frederikshavn Boligforening jævnfør nedenfor.

Dermed får vi mulighed for en massiv indsats i Frederikshavn Boligforening omkring klima og miljø og med energiforbedringer i knap 2.000 boliger.

Kontrakten underskrives af boligforeningens formand Bjarne Walentin, bestyrelsesmedlem Jens Erik Kristensen og direktør Kim Madsen.

Kontakt- og styregruppen for projektet er:

Brian Thomsen, inspektør (projektleder)

brian@fbmail.dk

96 20 19 46   

Kim Madsen, direktør (ansvarlig)

kim@fbmail.dk

20 99 19 42

Jesper Nymark, teknisk chef

jesper@fbmail.dk

96 20 19 58

Helle Dam Jensen, udlejningschef

helle@fbmail.dk

96 20 19 47

Claus Thomsen, økonomi og souschef

claus@fbmail.dk

96 21 19 44

 

ELENA er en EU tilskudsordning til teknisk assistance og rådgivning til energiprojekter, der har som mål at skabe væsentlige energibesparelser.

Boligforeningen har søgt tilskud til 17 energiprojekter. ELENA Organisationen har anbefalet dette til EU Kommissionen, der nu har godkendt Frederikshavn Boligforenings ansøgning.

Projekterne beskrives og aftales inden for 3 år, der er ELENA projektets tidsramme og giver en gennemsnitlig energibesparelse på 30%.

Vores projekt hedder:

                 Energy efficiency in Social Housing (Energi effektivitet i almene Boliger)

 

Fakta – ELENA

  • ELENA står for European Local Energy Assistance
  • ELENA er et fælles initiativ imellem Den Europæiske Investeringsbank og Europa Kommissionen.
  • ELENA støtter med teknisk rådgivning på projekter, der fokuserer på implementering af energieffektive løsninger samt bæredygtige energi- og transportprojekter.
  • ELENA støtter med op til 90 pct. af udgifterne til teknisk rådgivning, men det samlede tilskud kan maksimalt være på fem pct. af de samlede anlægsudgifter i de enkelte projekter.
  • For mere information besøg http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm.

 

Finansiering af projekter:

ELENA projektet giver tilskud til teknisk assistance til energiprojekter, såvel eksterne som egne teknikere.

Der er også mulighed for finansieringen, som lån i EIB (Europæiske investerings bank) og realkreditforeninger suppleret med afdelingernes egne midler henlagt til formålet.

 

Formål:                             

ELENA giver boligforeningen mulighed for at undersøge, udvikle og forbedre de tekniske og planmæssige forarbejder til energiprojekter.

Det betyder, boligforeningen kan danne en særlig ”ELENA PROJEKT ORGANISATION”, der har som opgave, at igangsætte, gennemføre og afslutte energiprojekter, udbyde projekterne i mindre og større opgaver og indhente erfaringer med bedst mulig pris og praksis ved forbedringerne.

Besparelse på energi og begrænsning af CO2 udslip

Besparelse på energiudgifter

Besparelse på drift med bedre anlæg

Besparelse på drift med bedre indeklima

Andre driftsbesparelse som følge af moderniserede effektive anlæg

Miljø. Udskiftning af støjende, osende maskiner til el drevne

Opsætning af el ladestandere til disse og beboere med el biler

Nedsættelse af henlæggelser – forlængelse af afskrivningsperiode

Give beboerne mulighed for bedst mulig styring af indeklima og energiforbrug

Effektivisering generelt.

 

Boligforeningens energi og klimapolitik

Det er et overordnet mål for Frederikshavn Boligforening at: Spare energi, bruge og etablere mere vedvarende energi, skabe vores del af et balanceret klima og sikre miljø både i og udenfor boligen.

Vi vil være energineutrale i bygninger, maskiner og drift i år 2050.

Vi ønsker at være energibevidste,

Vi vil søge bæredygtighed i drift og byggeri for klima og miljø

Vi vil være troværdige i det, vi gør

Vi påtager os vores del af ansvaret                                  

Boligforeningens arbejde med energipolitik startede omkring år 2005 og forud var gået enkelte tiltag omkring energi og miljø.

Vi ønskede en samlet handleplan, og det mundede ud i den egentlige ”Energipolitik” i 2010.

 

Økonomi

De 17 projekter budgetteres til ca. 36.4 mio. euro eller ca. 276 mio. kr.

Den tekniske assistance til dette budgetteres til 1.73 mio. euro, hvoraf ELENA projektet giver 1.55 mio Euro svarende til ca. 11.5 mio. kr.

Lidt mere end halvdelen vil være ekstern rådgivning, mens den anden del skal bruges af boligforeningens egne ansatte.

10% af rådgivningen finansieres af egne midler.

 

Afdelinger der tilbydes energiforbedringer:

 

 

Afdeling                         Boligantal                               Alder          

1, Vinkelgården

66

1946

 

14

2020

4, Cloosparken

24

19

 

-11

2020

6, Koktved

102

1955/1956

8, Munkeparken

262

1959/1964

12, Hånbæk

460

1966/1973 og renoveret i 2005 - 2012

13, Rosenhaven

20

1969

14, Lindebo

192

1974/1976

18, Gærum

33

1987

22, Midtpunkt

162

1993

32, Farvervej

48

1973 og renoveret i 1989

34, Oplandet

65

1977/1986

35, Rosengården mfl.

179

1988/2006

42, Mariested

44

2011

43, SCN

24

2012

Kommunale ældreboliger

90

Ukendt, flere bebyggelser

Boligforeningen

Administration, 2 ejendomme

 

 

Ejendomsdrift og service

 

 

 

Beslutning om energirenovering.

Ovennævnte afdelinger skal på afdelingsmøder beslutte i hvor stor grad deres afdeling skal gennemføre energirenoveringer.

Finansieringen er ikke besluttet, men forventes at ske ved lån i EIB (Europæiske investerings bank), realkreditforeninger og ved afdelingernes egne midler henlagt til formålet.

 

Energibesparelserne vil f.eks. være:

Udarbejdelse af Energihandlingsplaner, der beskriver kommende energiprojekter, men også fremtidig drift, investeringer og omlægninger af drift med mere.

Udskiftning af vinduer og døre til energieffektive typer med 3 lags ruder.

Forsøg med smarte vinduer med ”indbygget ventilation”, der kan erstatte et energiforbrugende ventilationsanlæg.

Efterisoleringer af klimaskærm som vægge, lofter, gulve og kælder.

Isolering og efterisolering af varmerør, varmtvandsbeholder og installationer i øvrigt.

Udskiftning af hårde hvidevarer med mere til bedst mulige energirigtige modeller.

Montering af solceller og vandbårne solvarmeanlæg samt genvinding af varme f.eks. ved ventilationssystemer.

Samarbejde med forsyningsselskaber om anvendelse af energi i tidsrum, hvor der er overkapacitet af grøn energi.

Forsøg med lagring af el og varme i forbindelse med dette og som en del af solcelle anlæg.

Motivering af beboere til en energi og indeklima rigtig rutiner ved montering af tidsaktuelle forbrugsmålings systemer, der viser effekten af aktuelt forbrug og gevinsten ved at ændre måden at bo på. Denne mulighed for beboerne forventes at give en besparelse på op til 10 % ud fra boligforeningens erfaringer fra andre energirenoveringer.

Montering eller udskiftning af kontrol og styringssystemer (CTS) systemer til mere effektive og brugervenlige systemer.

Montering af Smiley panelet som er en særlig brugervenlig og motiverende skærm til måling af forbrug, aktuelt og over tid.

Ajourføring og forbedring af boligforeningens hjemmeside: www.godboligenergi.dk, der har som formål at vise beboere, hvordan man bor bedst, - energimæssigt, og fortælle om energisystemerne i deres bolig og afdeling.

Effektivisering af Grønne arealer med udskiftning af energikrævende materiel og maskiner til energieffektive og miljøvenlige typer. F.eks. udskiftning af benzin og diesel drevne traktorer til el drevne og lette biler, hvor det er muligt.

Tilpasning af grønne områder til en energieffektiv drift og f.eks. anvendelse af el drevne robotter som erstatning for benzin og dieseldrevne græsklippere.

Opsætning af ladestandere som service for beboere, der har el biler, og undersøgelse af mulighederne for yderligere dele el biler, som boligforeningen i forvejen har i Midtpunkt og Sæby Strand.

Samarbejde med interesserede, med forskere, universiteter og udviklere samt rådgivere, leverandører og producenter.

Formidling af resultaterne af projektet.           

 

Udvikling og forsøg

Med projektet forventer boligforeningen at kunne gøre flere forsøg og udvikle materiale, systemer og metoder til forbedring af klima og miljø og besparelser på energi, herunder i større grad at bruge vedvarende energi.

Samarbejde med energibranchen, forskere og udviklere er for boligforeningen naturligt og en nødvendighed for at opnå bedst mulig effekt af forbedringer og effektivitet i energiforbruget.

Vi vil derfor invitere interesserede til samarbejde om de kommende energi, klima og miljøprojekter i Frederikhavn Boligforenings boliger i Frederikshavn Kommune.

 

Bæredygtighed               

Boligforeningen forventer, vi med dette projekt bliver muligt i større grad kan sikre bæredygtighed i byggeri, renoveringer og drift, som det at ressourcemæssige grunde ikke kan i dag.

 

Brian Thomsen                                           Kim Madsen

projektleder                                                direktør

Vores nyrenoverede afdeling 12

Vores nyrenoverede og skønne afdeling 12, Hånbæk, har fået endevendt alle bede og grønne arealer. Det kræver ekstra opmærksomhed for at de nye planter kan komme godt i trivsel. Derfor er der fra i år ansat ekstra personale i vækstsæsonen til at løse opgaven. De gør det rigtig godt. Her skal i lige hilse på 3 af de 4 "grønne medarbejdere".

Charlotte var fraværende, da fotografen kom forbi.