Vinterberedskab

vinterberedskab.png

VINTERPLAN FOR ALLE AFDELINGER

Ved snerydning i afdelingerne arbejdes der i henhold til “Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”. Det betyder at arbejdet skal være påbegyndt kl. 07.00.

Sne der kommer efter kl. 22.00 fjernes først næste morgen. Uden for normal arbejdstid er det kun områder med 1. prioritet der vinterbekæmpes. 

 

1. PRIORITERING

Adgangsveje til opgange/indgange og til nærmeste offentlige fortov samt dette fortov.

 

2. PRIORITERING

Adgangsveje til bebyggelsen herunder indkørsler, ind/udkørsel fra P-kældre og garager.

 

3. PRIORITERING

Parkeringspladser, køreveje og resterende sti- og gangarealer.

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.