Beboerdemokrati

I vore boligafdelinger er der blandt beboerne valgt en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen er beboernes talerør i forhold til afdelingens ønsker for drift og udvikling.


Afdelingsbestyrelsens kompetence er fastlagt i vedtægterne, og bestyrelsen arbejder i det daglige sammen med ejendomsfunktionæren, som er afdelingens udøvende person. Afdelingsbestyrelsen har dog ikke arbejdsgiverstatus.


Afdelingsbestyrelsen har et vist tilsyn med afdelingen og påser, at der hersker god orden i afdelingen. Dette skal ikke forveksles med, at afdelingsbestyrelsen kan eller skal være "klagesagsbehandler" i forhold som vedrører en eller flere beboere. Her skal bestyrelsen vejlede beboerne til i givet fald at kontakte administrationen. (se særlig punkt om klager).


Afdelingsbestyrelsen og evt. yderligere et antal beboere, udgør afdelingens repræsentanter i "Repræsentantskabet" som er boligforeningens øverste myndighed.


Er du i tvivl om dine rettigheder og pligter, kan du søge hjælp ved afdelingsbestyrelsen, eller hos administrationen.

 

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.