Afd. 48 - Ørnevej

Frederikshavn Boligforening renoverer Afd. 48 - Ørnevej.  

 

Beliggenhed & Målgruppe:

Ørnevejen skole ligger midt i Frederikshavn og er Frederikshavn Boligforenings sidste investering.

Hermed har boligforeningen fået endnu en afdeling - Afd. - 48 Ørnevej.

 

Frederikshavn Boligforening ser unikke muligheder for almene familieboliger i Ørnevejen Skole og området omkring den.

 

Projektet er for borgere, der ønsker kvalitet i form af tidssvarende, attraktive boliger, godt indeklima, lavt energiforbrug, altan/terrasse og mulighed for at deltage i aktiviteter i nærområdet.

 

Kort afstand til detailhandel, bycentrum, rådhus, bibliotek, offentlig transport med mere, gør boligerne meget attraktive for beboere, der ønsker at bo tæt på centrum og som ikke har egen bil.

 

Der ønskes frivillige grupper, der indretter og vedligeholder rum / fællesrum til aktiviteter – det kunne være en del af det at bo i Ørnevej. Skønt socialt samvær for de som ønsker det.

Succeskriteriet vil være en beboersammensætning, hvor alle aldersgrupper vil være repræsenteret.

 

Bygningen:

Den gamle skolebygning fra 1915 er markant og et kendetegn for Frederikshavn, som bør bevares og fremhæves som sådan.

 

Det er en spændende bygning med flot arkitektur, historie for byen og utallige tidligere elever, og i det hele taget mange spændende muligheder for bygningen, kommende beboere og området.

 

Aulaen er velegnet til mange og forskellige aktiviteter – ikke blot for kommende beboerne på Ørnevej men for alle Boligforeningens afdelinger der måtte ønske det.

 

Det store gårdareal, gårdspladsen nord for bygningen, de store grønne arealer og aulaen opfordrer til aktivitet, fysisk udfoldelse og kreativitet og giver trygge forhold for leg og fællesskab.

 

Hvordan ser bebyggelsen ud efter ombygning og nybyggeri?

Efter ombygningen og nybyggeri vil skolebygningen med dens arkitektur og historie være bevaret med begrænsede ændringer i forhold til bygningens nuværende udtryk.

 

Naturligvis skal 2 til 3 store træer bevares, men plejes og beskæres. De er ganske vist ikke en del af den oprindelige bygning, men har dog givet området karakter i 20 til 30 år.

 

Den oprindelige skolebygnings udtryk genskabes ved nedrivning af tilbygningerne mod nord ved både øst og vest facade. Facaderne præsenterer den flotte arkitektur især mod Rimmensgade.

Bygningens facader tilføres yderligere liv og aktivitet med få lette og små altaner, som ikke synes væsentlig på den store facade.

 

Der skal opføres et punkthus liggende i en rimelig afstand fra skolebygningen, med et andet udtryk og arkitektur, der harmonerer med og er med til at fremhæve skolebygningen som noget specielt.

 

Der bliver skabt en plads / et torv mellem skolebygningen og det nye punkthus, der vil ligge åbent uden tilbygninger og store beplantninger, men med legeplads, bord og bænke eller lignende, der opfordrer beboerne til at opholde sig her.

 

Parkeringspladserne placeres i grupper hovedsagelig mod nord og vest med god afstand til skolebygningen.

 

Krav til bygninger og installationer.

Indretning, tilgængelighed, inventar, indeklima med mere skal være som moderne tidssvarende boliger.

 

Der må ikke ske markante ændringer på hovedbygningen fra 1915.

Det betyder at hvor det er praktisk og økonomisk muligt skal bygningsdele, materiale, arkitektur genbruges eller bevares med respekt for skolebygningen og dens historie.

Det betyder så at nødvendige ændringer af vinduer og døre, efterisolering, montering af ventilationssystemer med varmegenvinding, montering af altaner med mere må ske nænsomt og ikke ændre bygningens karakter væsentligt.

 

Målet for energiforbruget i skolebygningen er, at den overholder de krav, der forventes stillet til byggeri fra år BR2015. For punkthuset er kravet BR2020.

 

Bygningerne skal så vidt muligt fortsat opvarmes med fjernvarme, men energiforbedringer kan i øvrigt være varmepumper med jordvarme, ventilation med genvinding, vedvarende energisystemer som solceller, intelligent belysning og effektive styringssystemer til varme og belysning med mere.

                                                         

NB:

Ovenstående projektbeskrivelse er ideen og grundlaget for et ombygnings og byggeprojekt på Ørnevejen Skole.

Gå til afdelingsinfo

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.