Afd. 4 - Cloosparken

Frederikshavn Boligforening renoverer Cloosparken


Denne side har til formål at informere afdelingens beboere, og andre interesserede, om den forestående, gennemgribende renoverings opgave, som skal gennemføres.


Cloosparken blev opført i årene 1953/54, og er løbende blevet vedligeholdt, men står nu overfor en gennemgribende renovering.


Helhedsplanen skal, når den bliver endeligt vedtaget, bringe lejemålene op til nutidig standard, og fokus på minimalt energiforbrug.