Praktisk flytteinformation

Hvordan skal jeg håndtere selve flytningen, mine tæpper og gardiner osv.


Frederikshavn Boligforening betaler rimelige udgifter ved flytningen, herunder også udgifter tilflytning af telefon og internet m.v. Som udgangspunkt pakker alle selv ned i udlånte flyttekasser.Du kan beholde nogle af flyttekasserne, så du ikke behøver at pakke allekasser ud, mens du genhuses. Hvis der er ældre eller svagelige samt handicappede,som ikke selv kan magte at pakke og/ eller flytte i samarbejde med f.eks. pårørende, vil vi købe hjælp via hjemmeplejen eller få et flyttefirmabil at løse opgaverne.

Som kompensation for besværet ved selv at pakke og flytte vil du modtage kr. 3.000,00 når du flytter ud af din bolig og igen kr. 3.000,00 når (hvis) du flytter retur i en renoveret bolig i afdelingen. Huslejekompensationen udbetales via bankoverførsel til lejers konto i pengeinstitut (eller evt. som nedsat huslejebetaling).

Når du flytter ”hjem” til en renoveret lejlighed, er lejemålet gjort rent af et rengøringsfirma. Men,formentlig er der grundlag for, at du selv fjerner det sidste støv mm., før du pakker ud. Derfortilbydes lejerne en kompensation herfor på kr. 400,00, som bliver udbetalt efter hjemflytningen.

Du skal være varsom, når du afmonterer dine eksisterende tæpper, hvis du ønsker at bruge tæpperne.Tæpper ”kan klæbe” til parketgulve. Tæpper, der ødelægges ved afmontering, kan i vissetilfælde erstattes delvist. Her vil der blive anvendt samme regler som forsikringsselskaberne bruger.Det betyder, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbspris. Anskaffelsesprisennedskrives med 10% pr. levetid år. Tæpper, som er mere end 10 år gamle, erstattes ikke.

Der ydes ikke økonomisk støtte til forandring eller indkøb af nye gardiner, rullegardiner, persiennermm. Der opstilles containere til rådighed for flytteaffald. 


Personlige hjælpemidler<

Har du personlige hjælpemidler i lejemålet, bedes du kontakte kommunens ”Hjælpemiddelafdeling”om nedtagning og genmontering af disse, i din midlertidige (eller din permanente) genhusningsbolig.


Aflæsning af målere:

Varmemålere aflæses af boligforeningen i både den fraflyttede og midlertidigbolig. Forbrugsregnskab laves af Palle Mørch Aps.Elforsyningen får besked af boligforeningen og sørger for aflæsningen.


Boligstøtte

Du bevarer din boligstøtte i den midlertidige genhusningsperiode. I forbindelse med tilbageflytningsender boligforeningen nye data til boligstøtteafdelingen. Din boligstøtte bliver herefter omberegnet

Gå til afdelingsinfo

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.