Midlertidig genhusning

Da du skal bo i en anvist genhusningslejlighed i en kortere periode, er det begrænset, hvilke krav du kan stille til den midlertidige lejlighed. Efter loven, kan det kun kræves, at lejligheden har mindst ét værelses for hver to personer i husstanden, og at den ligger i kommunen. Den skal have passende kvalitet, udstyr og beliggenhed.

Vi vil tilstræbe, at alle beboere får den bedst mulige genhusning også vidt muligt i en lejlighed af omtrent samme størrelse som lejligheden du bor i. Du er ikke opsagt fra dit eget lejemål, mens du bor i genhusnings-lejemålet. Du bliver i stedet registreret som boende på en c/o adresse.
Når du flytter fra din oprindelige lejlighed for at blive midlertidig eller permanent genhuset, bliver lejligheden besigtiget (synet). Men, der bliver ikke gennemført en "Normalistandsættelse" som ved en traditionel fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle misligholdelser (skader) som konstateres ved synet.
Kan jeg gøre indsigelse imod den tilbudte bolig ? 
Uanset din begrundelse, har du efter reglerne ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig. Du vil da få tilbudt en anden i stedet. Men, du kan være sikker på, at vi vil gøre rigtig meget for at finde en god og passende bolig til dig, så vi vil være ret fleksible i processen.


Genhusning:
Vi gør opmærksom på, at det er en nyistandsat bolig du får at bo i ved den midlertidige genhusning. Du må montere dine gardiner og persienner i den udstrækning du ønsker det. Såfremt du ønsker det, kan din midlertidige genhusningsbolig blive forsynet med billige, nyindkøbte persienner. Andet må beboerne selv montere og betale.
Imens du bor i genhusningslejligheden, betaler du den "normale" husleje for din bolig, og a'conto varme i dingenhusnings lejlighed. Du bevarer endvidere din nuværende boligstøtte. Vælger du f.eks. at bo i dit sommerhus, hos familie eller på en anden måde, så du ikke skal tilbydes en genhusningsbolig, skal du selvfølgelig hverken betale husleje (eller a/c varme mm.), for din egen lejlighed i genhusningsperioden.
Huslejen i den midlertidige genhusningslejlighed betales af byggesagen, der også dækker rimelige og nødvendige udgifter ved ud- og hjemflytning. Hvis der i din genhusningslejlighed ikke er plads til alt dit indbo, betaler boligforeningen for opmagasinering hos et flyttefirma. Flyttefirmaet har en forsikring, der dækker dit opmagasinerede bohave.
Når du fraflytter din midlertidige genhusningsbolig, bliver den synet med henblik på istandsættelse. Du skal ikkebetale for normalistandsættelsen. Det gør "byggesagen". Men, konstateres der "misligholdelse" i genhusningslejemålet, skal du betale herfor.


Når du bliver midlertidig genhuset, gælder følgende:

 • Rimelige flytteomkostninger ved fraflytning fra din oprindelige lejlighed og igen, når du flytter tilbage, afholdes af boligforeningen.
 • Midlertidig flytning og tilbageflytning af telefon og internetforbindelse, afholdes af boligforeningen.
 • Din anciennitet i henhold til boligforeningens fraflytningsreglement, kapitel IV, bevares. Du vilsåledes ved en senere permanent fraflytning fra den renoverede lejlighed opnå tilskud fra fraflytningsfonden i forhold til din oprindelige indflytningsdato. 


Når du skal midlertidig genhuses, skal du huske:

 • At meddele midlertidig c/o adresse) til posthuset men ikke til folkeregisteret.
 • At meddele dit forsikringsselskab din midlertidige c/o adresse. Ellers er du og dit indbo ikke forsikret.
 • At bestille flytning af fast telefon og internetforbindelse, til din midlertidige c/o adresse.
 • At aflevere nøgler til din fraflyttede lejlighed til ejendomsfunktionæren straks du flytter.
 • At rengøre dit komfur, som skal opmagasineres i byggeperioden og evt. genbruges.


De renoverede lejligheder udlejes efter følgende prioritering:

 1. Alle, som midlertidigt genhuses, har ret til at komme tilbage til egen lejlighed, såfremt den ikke bliver nedlagt.
 2. Hvis der sker væsentlige ændringer af din nuværende lejlighed, har du ret til at søge en anden renoveret lejlighed.
 3. Som i gældende udlejningsregler, dvs. til øvrige beboere i afdelingen (tidl. afd.5 og 27).
 4. Beboere fra andre afdelinger eller fra ventelisten i øvrigt.  

Gå til afdelingsinfo

God bolig energi

Din lejlighed er bygget, så dine udgifter til el, vand og varme bliver meget små. Et effektivt anlæg til ventilation sørger for, at luften i lejligheden løbende bliver skiftet ud til gavn for indeklimaet.

En god økonomi og et sundt miljø i lejligheden kræver dog, at du indretter dine daglige vaner efter, at du bor i et moderne, energirigtigt byggeri. Vi har gjort det let for dig og samlet en række gode råd her på hjemmesiden.

Læs her, hvordan du bor sundt og godt i din nye lejlighed.