Afd. 1 - Vinkelgården

Frederikshavn Boligforening renoverer Afd. 1 – Vinkelgården - Peter Møllers Gade.

 

Afdelingen er opført i 1949

 

Ved renovering skal der udføres en gennemgribende renovering af tagkonstruktionen, samt en fornyelse af tagdækningerne.

 

De massive problemer med fugt i kælderen skal udbedres, bl.a. gennem etablering af udvendig isolering, omfangsdræn, ventilation kælderrum samt udskiftning/udbedring af indvendige vægge.

 

Facaderne skal renoveres i en minimalistisk stil. Der skal opføres trappetårne og de store vinduespartier vil bryde bygningens monotone udtryk. På den øverste etage skal der etableres taglejligheder – i alt 14 stk. Hermed bliver der skabt nye store boliger med en fantastisk udsigt til såvel by som hav. Den lette tag etage skal beklædes med zink. Med altaner på alle fire sider af bygningen, sikres beboerne fuld soludnyttelse – 1 altan pr. lejlighed.

 

Installation af nye elevatorer. Hermed skabes der tilgængelighed til afdelingens boliger. Med udgangspunkt i den eksisterende indretning er det lykkedes at opfylde reglerne om tilgængelighed. Dette har bl.a. medført større badeværelser. De ikke-tidssvarende køkkener og badeværelser udskiftes og der skabes mulighed for gennemlyste køkken-alrum/stuer.

 

Der etableres mekanisk ventilation i alle boliger og alle boliger forsynes med CTS styring og vores kendte Smiley panel, hvor beboerne kan følge deres forbrug. Der etableres ligeledes solceller på taget. Med renoveringen tilstræbes byggeriet at kunne opfylde kravene til BR2020

 

Blokken mod Vinkelvej er renoveringen mindre omfattede og i hovedtræk begrænset til ny udvendig klimaskærm. Det medfører at beboerne på Vinkelvej ikke skal genhuses.

 

Udearealer retableres efter ombygningen svarende til nuværende forhold.  

 

Det forventes at afholde licitation januar 2019. Umiddelbart herefter sættes projektet i gang med forventet afslutning ultimo august 2022. Opgangene afleveres løbende til indflytning.

 

I mappen ”Galleri” til venstre kan du se billeder før, under og efter renoveringen.