Afd. 1 - Vinkelgården

Velkommen til Vinkelgården


Denne side har til formål at informere afdelingens beboere, og andre interesserede, om den forestående, gennemgribende renoverings opgave, som skal gennemføres.


Vinkelgården er opført lige efter krigen, i "forhåndenværende materialer", og siden hen renoveret med en klimaskærm.


Helhedsplanen skal, når den bliver endeligt vedtaget, bringe lejemålene op til nutidig standard, herunder med elevatoradgang og fokus på minimalt energiforbrug.


Der er ønsker om at fjerne nogle lejemål i den lille blok, lave en ny gildesal og kontor til ejendomsfunktionæren, evt. sammen med afd. 3 - Bakkegården.


Der søges opført "pent-house" lejligheder på den store blok.